[section label=”banner” padding=”0px”]

[row style=”collapse” width=”full-width” class=”row-banner”]

[col span=”1″ span__sm=”2″ class=”col1-banner” visibility=”hide-for-small”]

[ux_text text_color=”rgb(255,255,255)” class=”text-col1-banner”]

INFINITYTECH CO., LTD
[/ux_text]

[/col]
[col span=”11″ span__sm=”12″ class=”col-img-banner”]

[gap height=”15px”]

[ux_image id=”1048″ image_size=”original” depth=”2″]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”giới thiệu” bg=”118″ bg_size=”original” bg_pos=”0% 85%” padding=”0px” class=”section-gt section-demo”]

[gap height=”180px” height__sm=”50px” height__md=”80px” class=”gap-gt”]

[row v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”10″]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)” class=”text-title”]

Infinity có +10 năm Kinh nghiệm Thiết kế Website & APP Mobile
[/ux_text]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”12″ align=”center” class=”col-2button”]

[button text=”Hồ sơ năng lực” letter_case=”lowercase” radius=”10″ class=”button-bg-color”]

[button text=”Liên hệ ngay!” letter_case=”lowercase” style=”outline” radius=”10″ link=”tel:0965218696″ class=”button-border-color”]

[/col]

[/row]
[row v_align=”middle” class=”row-content-gt”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 0px 0px” margin__sm=”0px 0px 0px 0px” margin__md=”0px 0px -30px 0px”]

[ux_image id=”120″ image_size=”original” class=”img-gt”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”50px 0px 0px 0px” padding__md=”0px 0px 0px 0px”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

Infinity Technology cung cấp dịch vụ thiết kế Website / thiết kế App Mobile với các lĩnh vực kinh doanh như: tài chính, sức khỏe, giáo dục, du lịch…

Chúng tôi tự hào khi đã có hơn 232 App đang trong quá trình sử dụng dịch vụ thiết kế của inFinity. Tư vấn thiết kế App các tỉnh thành Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng,…
[/ux_text]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”dịch vụ & giải pháp” padding=”0px” padding__sm=”0px” class=”ss-dich-vu”]

[gap height__sm=”30px” height__md=”50px” class=”gap-services”]

[row h_align=”center”]

[col span__sm=”12″ margin=”0px 0px -30px 0px”]

[ux_text text_align=”center” text_color=”rgb(0,0,0)” class=”text-title”]

Dịch vụ & Giải pháp do Infinity cung cấp
[/ux_text]

[/col]
[col span=”10″ span__sm=”12″ span__md=”12″]

[ux_text text_align=”center” text_color=”rgb(0,0,0)” class=”text-bottom-title”]

Được biết đến là một trong những Team nổi tiếng về Website & APP Mobile tại Việt Nam với +2000 khách hàng với nhiều thương hiệu nổi tiếng.
[/ux_text]

[/col]

[/row]
[row width=”full-width” h_align=”center” class=”services owl-carousel row-giai-phap”]

[col span__sm=”12″ class=”col-txt__info”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)” class=”txt__info”]

LẬP TRÌNH
APP MOBILE
[/ux_text]
[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

Luôn bắt kịp xu hướng là điểm đặc biệt của Infinity. Mobile App đang là xu hướng phát triển mới của doanh nghiệp…

Xem thêm

[/ux_text]
[ux_image id=”1043″ image_size=”original” width__md=”100″ class=”img-col-txt__info”]

[featured_box img=”397″ img_width=”40″ pos=”center”]

[/featured_box]

[/col]
[col span__sm=”12″ class=”col-txt__info”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)” class=”txt__info”]

THIẾT KẾ
WEBSITE
[/ux_text]
[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

Thiết kế Website Đẹp, Sáng Tạo, Mã nguồn riêng Chuẩn SEO, Chuẩn Smartphone, Google Ads..

Xem thêm

[/ux_text]
[ux_image id=”583″ image_size=”original” class=”img-col-txt__info”]

[featured_box img=”396″ img_width=”40″ pos=”center”]

[/featured_box]

[/col]
[col span__sm=”12″ class=”col-txt__info”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)” class=”txt__info”]

THIẾT KẾ
THƯƠNG HIỆU
[/ux_text]
[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

Không chỉ là cung cấp dịch vụ thiết kế logo, chúng tôi đem đến giải pháp toàn diện, tổng thể cho thương hiệu của bạn…​

Xem thêm

[/ux_text]
[ux_image id=”1045″ image_size=”original” class=”img-col-txt__info”]

[featured_box img=”393″ img_width=”40″ pos=”center”]

[/featured_box]

[/col]
[col span__sm=”12″ class=”col-txt__info”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)” class=”txt__info”]

SEO ON TOP
GOOGLE
[/ux_text]
[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

Với các từ khóa trên TOP bền vững, giúp tạo ra nguồn khách hàng tiềm năng lớn và lâu dài cho doanh nghiệp…

Xem thêm

[/ux_text]
[ux_image id=”1046″ image_size=”original” class=”img-col-txt__info”]

[featured_box img=”390″ img_width=”40″ pos=”center”]

[/featured_box]

[/col]
[col span__sm=”12″ class=”col-txt__info”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)” class=”txt__info”]

GIẢI PHÁP & DỊCH VỤ
LIÊN QUAN
[/ux_text]
[ux_text line_height=”1.15″ text_color=”rgb(0,0,0)”]

  • Cloud Hosting SSD
  • Tên miền – Domain
  • Email Server
  •  SSL ( Secure Sockets Layer )
  • VPS Clould Sever SSD

Xem thêm

[/ux_text]
[featured_box img=”394″ img_width=”40″ pos=”center”]

[/featured_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Dự án” bg=”154″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(34, 34, 34)” padding__sm=”0px”]

[gap height=”20px”]

[row]

[col span__sm=”12″]

[ux_text text_color=”rgb(255,255,255)” class=”text-title divider-title”]

Dự án Đã triển khai
[/ux_text]
[button text=”Xem thêm” letter_case=”lowercase” style=”link” link=”/du-an/” class=”button-read-more”]

[/col]

[/row]
[row width=”full-width” class=”row-project owl-carousel”]

[col span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”314″ image_size=”original” link=”/san-pham/window-home-real-estate/” text_bg=”rgb(255, 255, 255)”]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(0,0,0)” class=”title-project”]

Window Home Real Estate

[/ux_text]
[divider width=”100%” height=”1px” margin=”10px” color=”rgb(192, 192, 192)”]

[row_inner col_bg_radius=”71″ class=”row-client”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”6″ margin=”0px 0px -30px 0px”]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(0,0,0)”]

TYPE
Mobile App
[/ux_text]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”6″ margin=”0px 0px -30px 0px”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

CLIENT
Window
[/ux_text]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”321″ image_size=”original” link=”/san-pham/bird-travel/” text_bg=”rgb(255, 255, 255)”]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(0,0,0)” class=”title-project”]

Bird Travel Booking Tour

[/ux_text]
[divider width=”100%” height=”1px” margin=”10px” color=”rgb(192, 192, 192)”]

[row_inner col_bg_radius=”71″ class=”row-client”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”6″ margin=”0px 0px -30px 0px”]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(0,0,0)”]

TYPE
Mobile App
[/ux_text]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”6″ margin=”0px 0px -30px 0px”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

CLIENT
Bird Travel
[/ux_text]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”322″ image_size=”original” link=”/san-pham/sushi-restaurant-oder/” text_bg=”rgb(255, 255, 255)”]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(0,0,0)” class=”title-project”]

Sushi Restaurant Oder

[/ux_text]
[divider width=”100%” height=”1px” margin=”10px” color=”rgb(192, 192, 192)”]

[row_inner col_bg_radius=”71″ class=”row-client”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”6″ margin=”0px 0px -30px 0px”]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(0,0,0)”]

TYPE
Mobile App
[/ux_text]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”6″ margin=”0px 0px -30px 0px”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

CLIENT
Sushi
[/ux_text]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”323″ image_size=”original” link=”/san-pham/your-smart-home/” text_bg=”rgb(255, 255, 255)”]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(0,0,0)” class=”title-project”]

Your Smart Home

[/ux_text]
[divider width=”100%” height=”1px” margin=”10px” color=”rgb(192, 192, 192)”]

[row_inner col_bg_radius=”71″ class=”row-client”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”6″ margin=”0px 0px -30px 0px”]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(0,0,0)”]

TYPE
Mobile App
[/ux_text]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”6″ margin=”0px 0px -30px 0px”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

CLIENT
Smart Home
[/ux_text]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”324″ image_size=”original” link=”/san-pham/rumbl/” text_bg=”rgb(255, 255, 255)”]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(0,0,0)” class=”title-project”]

Rumbl

[/ux_text]
[divider width=”100%” height=”1px” margin=”10px” color=”rgb(192, 192, 192)”]

[row_inner col_bg_radius=”71″ width=”full-width” class=”row-client”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”6″ margin=”0px 0px -30px 0px”]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(0,0,0)”]

TYPE
Mobile App
[/ux_text]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”6″ margin=”0px 0px -30px 0px”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

CLIENT
Rumbl
[/ux_text]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”326″ image_size=”original” link=”/san-pham/check-in-out-staff/” text_bg=”rgb(255, 255, 255)”]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(0,0,0)” class=”title-project”]

Check in – out Staff

[/ux_text]
[divider width=”100%” height=”1px” margin=”10px” color=”rgb(192, 192, 192)”]

[row_inner col_bg_radius=”71″ class=”row-client”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”6″ margin=”0px 0px -30px 0px”]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(0,0,0)”]

TYPE
Mobile App
[/ux_text]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”6″ margin=”0px 0px -30px 0px”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

CLIENT
Laptop24h
[/ux_text]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”327″ image_size=”original” link=”/san-pham/gaming-market-ecommerce/” text_bg=”rgb(255, 255, 255)”]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(0,0,0)” class=”title-project”]

Gaming Market Ecommerce

[/ux_text]
[divider width=”100%” height=”1px” margin=”10px” color=”rgb(192, 192, 192)”]

[row_inner col_bg_radius=”71″ class=”row-client”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”6″ margin=”0px 0px -30px 0px”]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(0,0,0)”]

TYPE
Mobile App
[/ux_text]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”6″ margin=”0px 0px -30px 0px”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

CLIENT
GM
[/ux_text]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”đội ngũ” bg=”915″ bg_size=”original” padding__sm=”0px” class=”ss-doi-ngu”]

[gap height=”20px” height__sm=”30px”]

[row h_align=”center”]

[col span__sm=”12″ margin=”0px 0px -30px 0px”]

[ux_text text_align=”center” text_color=”rgb(0,0,0)” class=”text-title”]

Đội ngũ Kỹ thuật và Ban điều hành
[/ux_text]

[/col]
[col span=”11″ span__sm=”12″ span__md=”12″]

[ux_text text_align=”center” text_color=”rgb(0,0,0)” class=”text-bottom-title”]

Những website/phần mềm từ Infinity luôn được tư vấn, phát triển, tối ưu nhằm mang lại hiệu quả rõ rệt cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
[/ux_text]

[/col]
[col span__sm=”12″ visibility=”hidden”]

[ux_image id=”148″ image_size=”original”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”đội ngũ PC” bg=”915″ bg_size=”original” padding=”0px” class=”ss-test” visibility=”hide-for-medium”]

[row label=”1″ h_align=”center” class=”row-img row-h1″]

[col span=”3″ span__sm=”3″ class=”col-img col-img1″]

[ux_image id=”1007″ width__sm=”100″]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”3″ class=”col-img col-img2″]

[ux_image id=”1006″]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”3″ class=”col-img col-img3″]

[ux_image id=”1001″]

[/col]

[/row]
[row label=”2″ h_align=”center” class=”row-text row-h2″]

[col span=”3″ span__sm=”3″ class=”col-text col-text1″]

[ux_image_box style=”overlay” img=”1012″ image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0)” text_pos=”middle”]

[ux_text text_align=”center”]

10+ năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn giải pháp công nghệ phần mềm
[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”3″ class=”col-text col-text2″]

[ux_image_box style=”overlay” img=”1012″ image_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0)” text_pos=”middle”]

[ux_text text_align=”center”]

Chi phí cạnh tranh

Bảo mật quyền sở hữu
[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”3″ class=”col-text col-text3″]

[ux_image_box style=”overlay” img=”1012″ image_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0)” text_pos=”middle”]

[ux_text text_align=”center”]

Quy trình chuyên nghiệp theo chuẩn Quốc Tế
[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”3″ class=”col-text col-text3″]

[ux_image_box style=”overlay” img=”1012″ image_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0)” text_pos=”middle”]

[ux_text text_align=”center”]

Nền tảng công nghệ vững chắc

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[row label=”3″ h_align=”center” class=”row-img row-h3″]

[col span=”3″ span__sm=”3″ class=”col-img col-img1″]

[ux_image id=”1008″]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”3″ class=”col-img col-img2″]

[ux_image id=”1002″]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”3″ class=”col-img col-img3″]

[ux_image id=”1009″]

[/col]

[/row]
[row label=”4″ h_align=”center” class=”row-text row-h4″]

[col span=”3″ span__sm=”3″ class=”col-text col-text1″]

[ux_image id=”1013″]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”3″ class=”col-text col-text2″]

[ux_image id=”1011″]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”3″ class=”col-text col-text3″]

[ux_image id=”1004″]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”3″ class=”col-text col-text4″]

[ux_image id=”1003″]

[/col]

[/row]
[row label=”5″ h_align=”center” class=”row-text row-h5″]

[col span=”3″ span__sm=”3″ class=”col-text”]

[ux_image id=”1000″]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”3″ class=”col-text”]

[ux_image_box style=”overlay” img=”1012″ image_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0)” text_pos=”middle”]

[ux_text text_align=”center”]

Có trụ sở ở các thành phố lớn tại Việt Nam
[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”3″ class=”col-text”]

[ux_image id=”1005″]

[/col]

[/row]
[gap height=”80px” height__sm=”30px” height__md=”20px” class=”gap-bottom-team”]

[/section]
[section label=”đội ngũ Tablet” bg=”915″ bg_size=”original” padding__md=”0px” class=”ss-test-tl” visibility=”show-for-medium hide-for-small”]

[row label=”1″ h_align=”center” class=”row-text row-h1″]

[col span=”3″ span__sm=”3″ span__md=”4″ class=”col-text col-text2″]

[ux_image id=”1006″]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”3″ span__md=”4″ class=”col-text col-text3″]

[ux_image id=”1007″]

[/col]

[/row]
[row label=”2″ h_align=”center” class=”row-img row-h2 row-text”]

[col span=”4″ span__sm=”3″ class=”col-img col-img1″]

[ux_image id=”1002″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”3″ class=”col-img col-img2 col-text”]

[ux_image_box style=”overlay” img=”1012″ image_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0)” text_pos=”middle”]

[ux_text text_align=”center”]

10+ năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn giải pháp công nghệ phần mềm
[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”3″ class=”col-img col-img3″]

[ux_image id=”1001″]

[/col]

[/row]
[row label=”3″ h_align=”center” class=”row-text row-h3″]

[col span=”3″ span__sm=”3″ span__md=”4″ class=”col-text col-text2″]

[ux_image id=”1008″]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”3″ span__md=”4″ class=”col-text col-text3″]

[ux_image id=”1009″]

[/col]

[/row]
[row label=”4″ h_align=”center” class=”row-img row-h4 row-text”]

[col span=”4″ span__sm=”3″ class=”col-img col-img1 col-text”]

[ux_image_box style=”overlay” img=”1012″ image_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0)” text_pos=”middle”]

[ux_text text_align=”center”]

Quy trình chuyên nghiệp theo chuẩn Quốc Tế
[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”3″ class=”col-img col-img2″]

[ux_image id=”1011″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”3″ class=”col-img col-img3 col-text”]

[ux_image_box style=”overlay” img=”1012″ image_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0)” text_pos=”middle”]

[ux_text text_align=”center”]

Nền tảng công nghệ vững chắc
[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[row label=”5″ h_align=”center” class=”row-text row-h5″]

[col span=”3″ span__sm=”3″ span__md=”4″ class=”col-text col-text2″]

[ux_image_box style=”overlay” img=”1012″ image_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0)” text_pos=”middle”]

[ux_text text_align=”center”]

Có trụ sở ở các thành phố lớn tại Việt Nam
[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”3″ span__md=”4″ class=”col-text col-text3″]

[ux_image_box style=”overlay” img=”1012″ image_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0)” text_pos=”middle”]

[ux_text text_align=”center”]

Chi phí cạnh tranh bảo mật quyền sở hữu
[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[row label=”6″ h_align=”center” class=”row-img row-h6″]

[col span=”4″ span__sm=”3″ class=”col-img col-img1″]

[ux_image id=”1013″ width__sm=”100″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”3″ class=”col-img col-img2″]

[ux_image id=”1004″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”3″ class=”col-img col-img3″]

[ux_image id=”1003″]

[/col]

[/row]
[row label=”7″ h_align=”center” class=”row-text row-h7″]

[col span=”3″ span__sm=”3″ span__md=”4″ class=”col-text col-text2″]

[ux_image id=”1000″]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”3″ span__md=”4″ class=”col-text col-text3″]

[ux_image id=”1005″]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”đội ngũ Mobile” bg=”915″ bg_size=”2048×2048″ padding__md=”0px” class=”ss-test-mb” visibility=”show-for-small”]

[row label=”1″ h_align=”center” class=”row-img row-h1″]

[col span=”3″ span__sm=”6″ class=”col-img col-img1″]

[ux_image id=”1006″ width__sm=”100″]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ class=”col-img col-img3″]

[ux_image id=”1007″]

[/col]

[/row]
[row label=”2″ h_align=”center” class=”row-text row-h2″]

[col span=”3″ span__sm=”6″ class=”col-text col-text4″]

[ux_image_box style=”overlay” img=”1012″ image_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0)” text_pos=”middle”]

[ux_text line_height__sm=”1.3″ text_align=”center”]

10+ năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn giải pháp công nghệ phần mềm
[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[row label=”3″ h_align=”center” class=”row-img row-h3″]

[col span=”3″ span__sm=”6″ class=”col-img col-img1″]

[ux_image id=”1002″ width__sm=”100″]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ class=”col-img col-img3″]

[ux_image id=”1001″]

[/col]

[/row]
[row label=”4″ h_align=”center” class=”row-text row-h4″]

[col span=”3″ span__sm=”6″ class=”col-text col-text4″]

[ux_image_box style=”overlay” img=”1012″ image_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0)” text_pos=”middle”]

[ux_text line_height__sm=”1.3″ text_align=”center”]

Nền tảng công nghệ vững chắc
[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[row label=”5″ h_align=”center” class=”row-img row-h5″]

[col span=”3″ span__sm=”6″ class=”col-img col-img1″]

[ux_image id=”1000″ width__sm=”100″]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ class=”col-img col-img3″]

[ux_image id=”1005″]

[/col]

[/row]
[row label=”6″ h_align=”center” class=”row-text row-h6″]

[col span=”3″ span__sm=”6″ class=”col-text col-text4″]

[ux_image id=”1011″]

[/col]

[/row]
[row label=”7″ h_align=”center” class=”row-img row-h7″]

[col span=”3″ span__sm=”6″ class=”col-img col-img1″]

[ux_image_box style=”overlay” img=”1012″ image_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0)” text_pos=”middle”]

[ux_text line_height__sm=”1.3″ text_align=”center”]

Chi phí cạnh tranh

Bảo mật quyền sở hữu
[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ class=”col-img col-img3″]

[ux_image_box style=”overlay” img=”1012″ image_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0)” text_pos=”middle”]

[ux_text line_height__sm=”1.3″ text_align=”center”]

Quy trình chuyên nghiệp theo chuẩn Quốc Tế
[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[row label=”8″ h_align=”center” class=”row-text row-h8″]

[col span=”3″ span__sm=”6″ class=”col-text col-text4″]

[ux_image id=”1009″]

[/col]

[/row]
[row label=”9″ h_align=”center” class=”row-img row-h9″]

[col span=”3″ span__sm=”6″ class=”col-img col-img1″]

[ux_image id=”1003″ width__sm=”100″]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ class=”col-img col-img3″]

[ux_image id=”1004″]

[/col]

[/row]
[row label=”10″ h_align=”center” class=”row-text row-h10″]

[col span=”3″ span__sm=”6″ class=”col-text col-text4″]

[ux_image_box style=”overlay” img=”1012″ image_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0)” text_pos=”middle”]

[ux_text line_height__sm=”1.3″ text_align=”center”]

Có trụ sở ở các thành phố lớn tại Việt Nam
[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[row label=”11″ h_align=”center” class=”row-img row-h11″]

[col span=”3″ span__sm=”6″ class=”col-img col-img1″]

[ux_image id=”1013″ width__sm=”100″]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ class=”col-img col-img3″]

[ux_image id=”1008″]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”đội ngũ” bg=”915″ bg_size=”original” padding__sm=”0px” class=”ss-doi-ngu” visibility=”hidden”]

[gap height=”20px” height__sm=”30px”]

[row h_align=”center”]

[col span__sm=”12″ margin=”0px 0px -30px 0px”]

[ux_text text_align=”center” text_color=”rgb(0,0,0)” class=”text-title”]

Đội ngũ Kỹ thuật và Ban điều hành
[/ux_text]

[/col]
[col span=”11″ span__sm=”12″ span__md=”12″]

[ux_text text_align=”center” text_color=”rgb(0,0,0)” class=”text-bottom-title”]

Những website/phần mềm từ Infinity luôn được tư vấn, phát triển, tối ưu nhằm mang lại hiệu quả rõ rệt cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
[/ux_text]

[/col]
[col span__sm=”12″]

[ux_image id=”148″ image_size=”original”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”báo chí nói” bg=”170″ bg_size=”original” padding__sm=”0px” class=”ss-bao-chi”]

[gap height=”20px”]

[row h_align=”center”]

[col span__sm=”12″ margin=”0px 0px -30px 0px”]

[ux_text text_align=”center” text_color=”rgb(0,0,0)” class=”text-title”]

Báo chí nói về chúng tôi
[/ux_text]

[/col]
[col span=”9″ span__sm=”12″ span__md=”12″ padding=”0px 50px 0px 50px” padding__md=”0px 0px 0px 0px” class=”text-bottom-title”]

[ux_text text_align=”center” text_color=”rgb(0,0,0)”]

Infinity Technology tự hào là đơn vị uy tín trong lĩnh vực Website/ phần mềm được tín nhiệm rất nhiều từ khách hàng…
[/ux_text]

[/col]

[/row]
[row v_align=”middle” h_align=”center”]

[col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”6″ margin=”0px 0px 0px 0px” margin__sm=”0px 0px -30px 0px” margin__md=”0px 0px 0px 0px” class=”col-icon-l”]

[row_inner]

[col_inner span__sm=”12″ margin=”0px 0px 0px 0px”]

[featured_box img=”183″ img_width=”175″ pos=”right” link=”https://danviet.vn/mot-so-giai-phap-marketing-cho-doanh-nghiep-vua-va-nho-50202218416416751.htm” target=”_blank” rel=”nofollow”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

Giải pháp Marketing cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
[/ux_text]

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”11″ span__sm=”12″ span__md=”12″]

[featured_box img=”198″ img_width=”175″ pos=”right” link=”https://dantri.com.vn/doi-song/thiet-ke-website-dich-vu-tiem-nang-thoi-cong-nghe-20220419162751609.htm” target=”_blank” rel=”nofollow”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

Thiết kế website – dịch vụ tiềm năng thời công nghệ
[/ux_text]

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”11″ span__sm=”12″ span__md=”12″]

[featured_box img=”200″ img_width=”163″ pos=”right” link=”https://cafebiz.vn/infinity-doanh-nghiep-tien-phong-chuyen-doi-so-noi-bat-tai-hai-phong-2022051019082205.chn” target=”_blank” rel=”nofollow”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

Phỏng vấn inFinity công ty chuyển đổi số tại Hải Phòng
[/ux_text]

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span__sm=”12″]

[featured_box img=”202″ img_width=”160″ pos=”right” link=”https://vov.vn/doanh-nghiep/doanh-nghiep-24h/doi-ngu-infinity-noi-gi-chuyen-doi-so-thiet-ke-app-post949656.vov” target=”_blank” rel=”nofollow”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

Phỏng vấn inFinity công ty chuyển đổi số tại Hải Phòng
[/ux_text]

[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”7″ align=”center” class=”col-img-logo-bc”]

[ux_image id=”175″ image_size=”original” width__md=”70″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”6″ class=”col-icon-r”]

[row_inner h_align=”right”]

[col_inner span__sm=”12″ margin=”0px 0px 0px 0px”]

[featured_box img=”204″ img_width=”120″ pos=”left” link=”https://www.24h.com.vn/kham-pha-cong-nghe/mot-so-giai-phap-marketing-cho-doanh-nghiep-vua-va-nho-c675a1351124.html” target=”_blank” rel=”nofollow”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

Giải pháp Marketing cho doanh nghiệp vừa và nhỏ….
[/ux_text]

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”11″ span__sm=”12″ span__md=”12″ margin=”0px 0px 0px 0px”]

[featured_box img=”206″ img_width=”170″ pos=”left” link=”https://vnexpress.net/nhung-ung-vien-9x-tham-gia-top-10-lanh-dao-cong-nghe-tre-4262806.html” target=”_blank” rel=”nofollow”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

inFinity trong TOP đội ngũ trẻ về công nghệ năm 2021
[/ux_text]

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”11″ span__sm=”12″ span__md=”12″ margin=”0px 0px 0px 0px”]

[featured_box img=”206″ img_width=”159″ pos=”left” link=”https://vnexpress.net/infinity-technology-cung-cap-giai-phap-so-hoa-cho-doanh-nghiep-4489531.html” target=”_blank” rel=”nofollow”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

inFinity cung cấp giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp
[/ux_text]

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span__sm=”12″ margin=”0px 0px 0px 0px”]

[featured_box img=”207″ img_width=”175″ pos=”left” link=”https://kenh14.vn/lap-trinh-thiet-ke-app-va-thiet-ke-web-tai-infinity-technology-20220419012529709.chn” target=”_blank” rel=”nofollow”]

[ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

Giải pháp Marketing cho doanh nghiệp vừa và nhỏ….
[/ux_text]

[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”tin tức” bg=”915″ bg_size=”original” padding__sm=”0px” class=”ss-tin-tuc”]

[gap]

[row]

[col span__sm=”12″ margin=”0px 0px -30px 0px”]

[ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(0,0,0)” class=”text-title”]

Tin tức mới nhất
[/ux_text]
[button text=”Xem thêm” letter_case=”lowercase” style=”link” link=”/chuyen-muc/tin-tuc/” class=”button-read-more-xanh”]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”8″ span__sm=”12″ span__md=”6″ margin=”0px 0px -20px 0px” margin__md=”0px 0px -30px 0px” class=”col-blog-2post”]

[blog_posts style=”normal” columns=”2″ columns__md=”1″ posts=”2″ show_date=”text” excerpt_length=”50″ show_category=”text” image_height=”56.25%” image_size=”original” text_align=”left”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”6″ margin=”0px 0px -20px 0px” margin__md=”0px 0px -30px 0px” class=”col-blog-3post”]

[blog_posts style=”vertical” type=”row” columns=”1″ columns__sm=”1″ columns__md=”1″ posts=”3″ offset=”2″ show_date=”text” excerpt=”false” show_category=”text” image_height=”56.25%” image_width=”45″ image_size=”original” text_align=”left”]

[/col]

[/row]

[/section]

Thiết kế web

Thiết kế web WordPress Flatsome, thiết kế web theo yêu cầu, thiết kế web hệ thống. Hỗ trợ tối ưu tốc độ tải trang cực nhanh, chuẩn SEO cho từng thiết bị trên interner, mang lại hiệu quả hoạt động online 24/24.

0965 21 86 96

Chăm sóc khách hàng 24/7

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ xử lý vấn đề kỹ thuật của bạn để website hoạt động tốt và chạy nhanh. Bất kỳ lúc nào.

0965 21 86 96

30 NGÀY ĐẢM BẢO HOÀN PHÍ

Nếu bạn không hài lòng với dịch vụ của chúng tôi vì bất kỳ lý do nào, chúng tôi sẽ hoàn phí cho bạn. Không rắc rối, không rủi ro.

Kỹ thuật - CSKH Zalo

0965 21 86 96

Kinh Doanh

0965 21 86 96

Kỹ Thuật

0965 21 86 96

Gửi yêu cầu

ifntltd@gmail.com
Đăng ký tư vấn
07 882 07 882
Contact Me on Zalo